Konferencja: Czy jest szansa na wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Polska
Izba Gospodarcza Czystości

zapraszają na konferencję prasową pt.


Czy jest szansa na wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Jakie są skutki obecnie obowiązujących przepisów dla pracowników niepełnosprawnych i pracodawców ich zatrudniających? Co trzeba zmienić, aby poprawić sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy?

PKPP Lewiatan rozumiejąc przesłanki nowelizacji w tym roku ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zwracała uwagę na liczne zagrożenia jakie niesie ona dla rynku pracy i funkcjonowania firm, którym z miesiąca na miesiąc zmieniono warunki prowadzenia działalności. Od momentu uchwalenia ustawy podjęliśmy dialog z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na temat zmian w tym modelu i docelowego kształtu systemu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nie zapominamy bowiem o celach społecznych pomocy osobom niepełnosprawnym, choć rzeczywiście koncentrujemy się na kwestiach istotnych dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. Na konferencji przedstawimy stan uzgodnień z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczący zmian w ustawie. Wspólne zobowiązania traktujemy jako zapowiedź szerszego kompromisu.

W konferencji udział wezmą:

Jarosław Duda, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Marek Kowalski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości
dr Jacek Męcina, doradca zarządu PKPP Lewiatan
Elżbieta Głogowska, Prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

 

Zapraszamy

15 września 2011 roku (czwartek) godz. 11.00
do siedziby PKPP Lewiatan przy ul. Klonowej 6