Konferencja „Flexicurity – efektowny czy efektywny rynek pracy?”.

Kryzys ekonomiczny i zachodzące w związku z tym zmiany w światowej gospodarce, bardzo negatywnie odbiły sie na europejskim rynku pracy. Przedsiębiorcy stanęli przed koniecznością zmiany struktury zatrudnienia, a wielu pracowników straciło prace. Bezrobocie w strefie EURO sięgnęło w lipcu 2011 r. 10%. Bez mała 30% europejczyków zdolnych do pracy pozostaje bez zatrudnienia, a blisko 20% młodych obywateli Unii poszukuje pracy.

Kluczowym wyzwaniem, przed którym stoi dziś Europa jest powrót gospodarki na ścieżkę rozwoju sprzed spowolnienia. W tym celu niezbędne jest stworzenie mobilnych, dynamicznych i otwartych rynków pracy, zapewniających zatrudnienie możliwie jak największej liczbie osób. Powstaje jednak pytanie jak reformować europejskie rynki pracy i czy idea Flexicurity jest odpowiedzią na problemy z jakimi borykają sie obecnie pracodawcy, pracownicy i osoby poszukujące zatrudnienia? Jak uniknąć bledów, oszacować koszty stosowania modelu Flexicurity oraz porównać zyski i straty po stronie wszystkich aktorów na scenie rynku pracy?. Na te i inne pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi podczas konferencji „Flexicurity - efektowny czy efektywny rynek pracy?".

W drugiej części spotkania chcielibyśmy nagrodzić firmy, które zaprezentowały najlepsze rozwiązania z zakresu Flexicurity na poziomie przedsiębiorstw. Zostały one wyłonione w ramach przeprowadzonego przez PKPP Lewiatan konkursu „FlexiLider 2011".

Zapraszamy!

PROGRAM

KARTA ZGŁOSZENIOWA

FLEXICURITY
- efektowny czy efektywny rynek pracy

Warszawa, 13 pazdziernika 2011 roku
Le Méridien Bristol Hotel, ul. Krakowskie Przedmiescie 42/44

 

Liczba uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia prosimy nadsyłac faksem na nr 22 565 18 30
lub na adres agorecka@pkpplewiatan.pl

Szczegółowe informacje - Grażyna Mazurek,
nr tel.: 22 565 20 89, mail: gmazurek@pkpplewiatan.pl