Konferencja: Rynek pracy poza aglomeracjami

27 października 2011 roku odbędzie się pierwsza z czterech Konferencji organizowanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Elastyczni w pracy, stabilni w rodzinie". Jednym z celów projektu jest upowszechnienie i promocja idei Flexicurity.


Flexicurity i niedobór talentów

Serdecznie zapraszamy na Konferencję „Rynek pracy poza aglomeracjami". Na spotkaniu zostanie poruszona m.in. problematyka elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy, czyli idea Flexicurity, postaramy się rozstrzygnąć dla kogo rozwiązania Flexicurity są naprawdę bezpieczne. W drugiej części Konferencja poświęcona będzie problematyce „niedoborów talentów". Razem z przedstawicielem firmy Manpower poszukamy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób firmy mogą zapewnić sobie odpowiedni dobór talentów, czyli pracowników o oczekiwanych umiejętnościach i kwalifikacjach.
Flexicurity to proces poszukiwania równowagi między elastycznością, a bezpieczeństwem na rynku pracy. Jako integralna część Europejskiej Strategii Zatrudnienia, ma zagwarantować obywatelom Europy bezpieczeństwo zatrudnienia.
Model Flexicurity może przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy, optymalizacji wykorzystanych narzędzi pracy, zwiększenia zaangażowania, zmniejszenia absencji pracowniczych, wzrostu motywacji i satysfakcji pracowników, zwiększenia liczby innowacyjnych pomysłów, podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego zarządzania, zwiększenia atrakcyjności pracodawcy dla potencjalnych pracowników. Jednak możliwość wdrożenia skutecznych rozwiązań Flexicurity i osiągnięcie ww. korzyści wymaga zintegrowanego podejścia systemowego. Konieczne jest osiągnięcie optymalnego bilansu elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy w czterech obszarach: warunków umów związanych z zatrudnieniem, strategii „uczenia się przez całe życie", aktywnej polityki rynku pracy oraz nowoczesnych systemów zabezpieczenia społecznego.
Dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości pracodawców, pracowników i przedstawicieli instytucji samorządowych i temu ma służyć organizowany przez KPOP Lewiatan cykl Konferencji.

Na spotkanie „Rynek pracy poza aglomeracjami" zaprosiliśmy pracodawców lokalnych z gminy Koronowo, ale także z całego regionu, przedstawicieli gminy i starostwa, członków Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego przy Urzędzie Wojewódzkim i mieszkańców gminy Koronowo. Ważne wydarzenia nie muszą zdarzać się tylko w dużych miastach, pracodawcy i pracownicy żyją i pracują także w miasteczkach i na wsiach. Dla naszej organizacji ważny jest głos wszystkich, bez znaczenia jest miejsce zamieszkania czy prowadzenia działalności gospodarczej, istotne jest by szybko identyfikować bariery i szukać dróg jak je rozwiązywać.

Zapraszamy zatem i Państwa, tym razem do urokliwego Koronowa, warto chyba będzie posłuchać czy idea Flexicurity ma szansę znaleźć praktyczne zastosowanie w firmach działających poza większymi aglomeracjami.

„Rynek pracy poza aglomeracjami"
Konferencja KPOP Lewiatan objęta patronatem Burmistrza Koronowa

27 października 2011 roku (czwartek), w godz. 10.00-14.00
Ratusz Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1