Sustainable production and consumption of mineral resources in Europe - Conference 2011

IGSMiE Polska Akademia Nauk we współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz Ministerstwem Gospodarki, w ramach Polskiej Prezydencji, organizuje konferencję " Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie - integracja aspektów społecznych i efektywnego zużycia zasobów ", która odbędzie się 20-22 października 2011r. we Wrocławiu.

Podczas konferencji zabiorą głos m.in.: A.Tajani - Przewodniczący KE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, A. Kraszewski - Minister Środowiska, M. Grohol - DG KE ds. Badań Naukowych, A. Ciupagea - DG KE, Wspólnotowe Centrum Badawcze, P. Kaźmierczyk - Europejska Agencja Środowiska.

W czasie konferencji zostaną poruszone tematy, tj.:

  •  efektywne wykorzystanie zasobów w Europie,
  •  zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców w Europie,
  •  recykling i ponowne wykorzystanie odpadów jako źródła surowców mineralnych i energii,
  •  ekoinnowacje w górnictwie,
  •  rola CSR w firmach wydobywczych,
  •  polityka klimatyczna oraz zdrowie i bezpieczeństwo w działalności górniczej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji:
http://www.min-pan.krakow.pl/pbs/konferencja/index.htm
na której znajduje się więcej szczegółów, a także rejestracja uczestników
- otwarta do 17 października 2011.

Więcej informacji:
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków
tel./fax. +48 12 632 22 45
e-mail: lca@meeri.pl,
www.meeri.pl/pbs/konferencja