Szkolenie „Agencja zatrudnienia wg standardów Polskiego Forum HR”

Ze względu na specyfikę branży jaką jest sektor agencji pracy tymczasowej, jej dość krótką historię na polskim rynku pracy oraz przepisy szczegółowe, które regulują tę działalność, firmom, które dopiero stawiają pierwsze kroki trudno jest dotrzeć do rzetelnych informacji. Do tej pory Polskie Forum HR odpowiadało na zapytania mailowe, czy też telefoniczne w ramach działania infolinii prawnej m.in. dla agencji. Zauważyliśmy jednak zwiększone zainteresowanie tym tematem, a przesyłane pytania są coraz bardziej szczegółowe. Ze względu na fakt, że Polskie Forum HR oferuje bardzo rozbudowany system szkoleń swoim członkom, coraz częściej z tych szkoleń chcą również korzystać podmioty zewnętrzne. Wszystkie te czynniki złożyły się na podjęcie decyzji o uruchomieniu cyklu szkoleń dla nowych agencji. Polskie Forum HR postanowiło podzielić się swoją wiedzą i prawie 10 letnim doświadczeniem w dziedzinie funkcjonowania agencji pracy tymczasowej i zorganizować szkolenia dla podmiotów zewnętrznych, które będą prowadzone wyłącznie przez ekspertów ściśle współpracujących z Polskim Forum HR.

Szkolenia skierowane są dla osób, które chcą założyć agencję, jak i dla przedstawicieli agencji, które już działają na rynku i chcą pogłębić swoją wiedzę.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rynkiem agencji pracy tymczasowej w Polsce i za granicą, ramami prawymi w jakich taka agencja funkcjonuje. Uczestnicy dowiedzą się jakie akty prawne regulują ich działalność, które przepisy są najważniejsze i jak postępować aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Poznają podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych, które są szalenie ważne, jednak bardzo często spychane na dalszy plan działalności.  

Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26 października w Warszawie i będzie prowadzone przez ekspertów na co dzień współpracujących z Polskim Forum HR.

Zajęcia będą miały charakter warsztatów.

Program szkolenia

Słowo o ekspertach

Formularz zgłoszeniowy

Dla członków PKPP Lewiatan przewidziano 15% rabat!

Więcej informacji pod numerem  22 661 58 11 bądź na stronie www.polskieforumhr.pl