Dostęp do funduszy UE – ranking województw. Gdzie ułatwiają, gdzie blokują. Raport Lewiatana

Opracowany raport stanowi próbę oceny tego, czy proces aplikowania o fundusze europejskie w regionach jest przyjazny dla przedsiębiorców.

Pod lupę wzięte zostały:

• kwestie związane z planowaniem konkursów dla firm - to jak zostały rozłożone w czasie i czy ich realizacja przebiega zgodnie z planem;
• dostęp do informacji - łatwość pozyskania informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku i załączników;
• terminy oceny - to, jak zostały zaplanowane i ile czasu w rzeczywistości zajmuje ocena wniosków;
• kryteria formalne - liczba kryteriów i stopień ich skomplikowania.

Uwzględnione zostały przede wszystkim dane dotyczące konkursów, które cieszyły się największym zainteresowaniem przedsiębiorstw.

Wynikiem raportu jest wyłonienie liderów - regionów, w których przedsiębiorcy mogą w sposób przewidywalny zaplanować pozyskanie dotacji, łatwo dotrzeć do właściwych informacji, przejść gładko przez procedury i podpisać umowę w zaplanowanym uprzednio terminie. Wskazane zostały także regiony radzące sobie najgorzej - te, w których procedury są zagmatwane, a planowa realizacja inwestycji graniczy z cudem. Oprócz tego zaprezentowane zostały najlepsze oraz najgorsze praktyki.

W spotkaniu udział wezmą:

• Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,
• Mariusz Frankowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
• Marzena Chmielewska - dyrektorka Departamentu Europejskiego, PKPP Lewiatan,
• Artur Mikołajuk - specjalista w Departamencie Europejskim, PKPP Lewiatan.

 

 

 

Zapraszamy 10 lutego 2011r., ul. Klonowa 6, godz. 11.00.