IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Zapraszamy do udziału w czwartym, już, Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, tym razem Forum odbędzie się w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, w dniu 31 maja. PKPP Lewiatan objęła Forum patronatem. 

Tegoroczne Forum zbiegnie się z oficjalną inauguracją trzyletniej, europejskiej kampanii promującej energetykę słoneczną - Europejskie Słoneczne Dni www.slonecznedni.pl  . Koordynatorem kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO).

Forum, co roku obejmowane jest Patronem Honorowym: Wicepremiera i Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka, Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pana Jana Rączki.

Forum adresowane jest przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów słonecznych termicznych oraz inwestorów publicznych i przemysłowych.

Specjalnymi gośćmi Forum będą: Prezes Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF)- Pan Robin Welling oraz przedstawiciele kluczowych ministerstw i instytucji finansowych. Tradycją, już jest, że Forum jest okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki.

Podczas Forum przedstawiamy m.in:
- najnowsze wyniki statystyk sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce (prowadzone corocznie przez IEO),
- najnowsze wyniki sprzedaży kolektorów słonecznych w UE prowadzone przez ESTIF,
- rola energetyki słonecznej termicznej rządowym planie działań na rzecz OZE do 2020 roku oraz instrumenty wsparcie energetyki słonecznej w ustawie OZE
- podsumowanie pierwszej edycji kampanii Europejskie Słoneczne Dni (kampania odbędzie się w pierwszej połowie maja),
- wnioski i podsumowanie z rocznej działalności programu z dotacją na budowę instalacji słonecznych NFOŚiGW,
- nowe rynki dla kolektorów słonecznych - ESCO.

Forum, podobnie jak rok temu, towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych. Zapraszamy do kontaktu partnerów i sponsorów, solarforum@ieo.pl  

Więcej informacji o Forum, w tym, program spotkania oraz rejestracja uczestnictwa dostępne jest na stronie organizatora www.ieo.pl