Konferencja: Jaka edukacja i nauka w XXI wieku? – głos biznesu

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić do udziału w konferencji „Jaka edukacja i nauka w XXI wieku? - głos biznesu" organizowanej przez PKPP Lewiatan 28 marca 2011 roku w Warszawie.W czasie konferencji odpowiemy na pytania: Dlaczego w budownictwie, jednej z kluczowych dla gospodarki branż tylko 16,7 proc. pracodawców wskazuje, że łatwo znaleźć absolwentów o odpowiednich kwalifikacjach? Dlaczego, mimo że 77 proc. pracowników tej branży uważa, że edukacja powinna być bliżej związana z praktyką, pracodawcy organizują praktyki tylko dla 1 proc. załóg?

Dostosowanie edukacji i szkolnictwa wyższego do potrzeb przedsiębiorstw i rynku pracy jest kluczowe w gospodarce opartej na wiedzy. Od tego zależy jej konkurencyjność. W czasie konferencji pokażemy jak realizować w praktyce postulaty współpracy biznesu i edukacji. Zaprezentujemy też „Manifest edukacyjny biznesu" oraz podsumujemy wyniki przeprowadzonych badań.

Liczymy, że nasz innowacyjny projekt ułatwi w przyszłości wypracowanie narzędzi ułatwiających dopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli pracodawców, uczelni wyższych, szkół, administracji, firm, które uczestniczyły w badaniach oraz ekspertów.

Serdecznie zapraszamy
Henryka Bochniarz
Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

10.30 - 11.00 Rejestracja

11.00 - 11.10 Powitanie i otwarcie konferencji
Henryka Bochniarz - Prezydent PKPP Lewiatan

11.10 - 11.40
Jak dostosować kwalifikacje pracowników do oczekiwań pracodawców? Badania w projekcie "Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców"
zakres badań i podstawowe założenia
wnioski i rekomendacje
konieczne działania na przyszłość
prof. Urszula Sztanderska - Wydz. Nauk Ekonomicznych,
Uniwersytet Warszawski

11.40 - 12.10
Edukacja, nauka i rynek pracy w strategii Polska 2030
- kolejna odsłona
Michał Boni - Minister w KPRM

12.10 - 13.40
Jak powiązać potrzeby rynku pracy z ofertą edukacyjną?
Panel dyskusyjny ekspertów
w którą stronę zmierza polityka edukacyjna rządu?
czego oczekuje biznes?
jak powiązać potrzeby rynku pracy z ofertą edukacyjną?
jak wzmacniać gospodarkę poprzez naukę?
czy edukacja to dobry biznes?
prowadzenie:
Aleksander Drzewiecki - Prezes Zarządu House of Skills

Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej
Anna Sobala-Zbroszczyk - Wiceprezes Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji
Jerzy Kalinowski - Partner w KPMG
Sławomir S. Sikora - Prezes Zarządu Citi Handlowy

13.40 - 14.00 Manifest edukacyjny PKPP Lewiatan

14.00 Zakończenie konferencji. Poczęstunek


Jaka edukacja i nauka w XXI wieku? - GŁOS BIZNESU
konferencja kończąca projekt „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców"
28 marca 2011 r.
Warszawa, Hotel Hyatt, ul. Belwederska 23


Liczba uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24 marca 2011 r.
faks: (22) 565 18 30, tel. (22) 565 18 00, e-mail: agorecka@pkpplewiatan.pl