Śniadanie prasowe: Nie musisz bać się fiskusa

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan będzie świadczyła bezpłatną pomoc podatnikom - mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W ramach Centrum Interwencyjnego będziemy pomagać tym podatnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na toczące się postępowania podatkowe oraz takim, którzy chcą poznać skutki podatkowe planowanych przedsięwzięć.

Na spotkaniu poinformujemy także o specjalnej kampanii edukacyjno-promocyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw - Świadomy Podatnik.

Kampania ma na celu:
• nauczyć i zachęcić podatników do stosowania nowoczesnych metod zarządzania podatkami
• zaznajomić z pojęciami, takimi jak: optymalizacja, planowanie, ryzyko podatkowe oraz narzędziami ułatwiającymi tworzenie i stosowanie strategii podatkowych
• zwiększyć stopień zaangażowania małych przedsiębiorców w proces konsultacji projektów aktów prawnych


W śniadaniu prasowym udział wezmą:

Rafał Iniewski - Przewodniczący Rady Podatkowej
Jacek Bajson - Wiceprzewodniczący Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej (TPA Horwath)
Józef Banach - Przewodniczący Grupy Międzynarodowej (InCorpore Banach Iniewski)
Rafał Ciołek - Wiceprzewodniczący Grupy CIT/CIT Rady Podatkowej (KPMG)
Jolanta Gawor - II sekretarz Rady Podatkowej

Podczas spotkania przedstawimy uwagi i komentarze do najnowszych propozycji Ministerstwa Finansów w zakresie zmian do Ordynacji podatkowej, w szczególności w zakresie urzędowych interpretacji (m.in. 25 -krotne podniesienie opłaty za wydanie interpretacji dla niektórych podatników).

Śniadanie odbędzie się 15 marca 2011 r. o godz. 10.30 w siedzibie PKPP Lewiatan przy ul. Klonowej 6