Japonia kusi polskich inwestorów

Perspektywom podejmowania działalności gospodarczej na terenie Japonii przez polskie firmy poświęcone było seminarium zorganizowane 19 października 2010 r. dla polskich przedsiębiorców przez Ambasadę Japonii w Warszawie, japońską organizację wspierania handlu JETRO oraz PKPP Lewiatan.

Zazwyczaj współpraca inwestycyjna pomiędzy Japonią i Polską utożsamiana jest z przyciąganiem japońskich inwestycji do Polski. I one faktycznie już u nas są. Polska jest liderem w przyciąganiu inwestycji japońskich spośród krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Ogółem mamy 252 firmy japońskie o łącznej skumulowanej wartości inwestycji przekraczającej 1.1 mld Euro, w tym tak znane jak Toyota, Sharp, Toshiba czy Bridgestone. Co ważniejsze, w odróżnieniu od pozostałych krajów Europy, zaangażowanie inwestycyjne firm japońskich w Polsce nadal rośnie.

Tym razem chodzi o ruch w odwrotnym kierunku. Japonia, inaczej niż większość państw świata, nie była dotąd znana z przyciągania obcego kapitału. Ale od 2003 roku polityka rządu Japonii zakłada okazywanie wsparcia dla zagranicznych inwestycji. Dążenie Japonii do podpisania szerokiego porozumienia o współpracy gospodarczej z Unią Europejską wiąże się z intensyfikacją działań na rzecz otwierania kraju na napływ europejskich, w tym także polskich inwestycji.

Podczas seminarium przedstawiciele polskich firm mieli okazję dowiedzieć się o formach wspierania, także finansowego, kontaktów z rynkiem japońskim, uczestnictwa w wystawach w Japonii, poszukiwania partnerów handlowych i wreszcie zakładania przedstawicielstw lub firm zależnych. Odpowiednie programy wsparcia oferuje Biuro JETRO w Warszawie oraz unijny program EU-Gateway administrowany przez firmę konsultacyjną Deloitte.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan