Seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo"

Rozpoczął się nabór uczestników na kolejne seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Handel i usługi świadczone drogą elektroniczną w Polsce - podstawowe zagadnienia prawne".

Spotkanie organizowane jest dla przedstawicieli sektora MŚP w Warszawie 25 października 2010 r. przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poniżej - treść ogłoszenia, które ukaże się na stronach internetowych www.parp.gov.pl  oraz www.een.org.pl 

"Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Handel i usługi świadczone drogą elektroniczną w Polsce - podstawowe zagadnienia prawne", organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network. Seminarium odbędzie się 25 października 2010 r. (poniedziałek) w hotelu RadissonBlu w Warszawie, ul. Grzybowska 24, w sali konferencyjnej „Lato" w godz. 10:30 - 14:30.

PROGRAM

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy nadsyłać do dnia 22 października br., e-mailem (seminaria_een@parp.gov.pl)  lub faksem (022 432 70 46). Ze względu na ograniczoną pulę miejsc, PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą mailową. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.