VII Forum Usług Szerokopasmowych „Gdy sieć jest wszędzie”

Już wkrótce największe i najważniejsze spotkanie przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego, mediów i dostawców treści szerokopasmowych oraz administracji publicznej.

Tygodnik Menedżerów i Informatyków Computerworld zaprasza do udziału w VII Forum Usług Szerokopasmowych „Gdy sieć jest wszędzie", które odbędzie się 23-24 listopada 2010 r. w Hotelu Westin w Warszawie. PKPP Lewiatan została patronem tego wydarzenia.

Forum Usług Szerokopasmowych, organizowane przez Computerworld już po raz siódmy, urosło do rangi największego, prestiżowego spotkania branży telekomunikacyjnej i internetowej, mediów i administracji publicznej. Gromadzi kluczowych przedstawicieli tych sektorów, od których dialogu i harmonijnej współpracy zależy w głównej mierze dalszy, optymalny rozwój rynku szerokopasmowego w Polsce - zarówno w obszarze kreowania usług, jak i rozwoju infrastruktury.

Celem Forum jest dostarczenie wiedzy i inspiracji osobom, od których zależy rozwój internetu szerokopasmowego w naszym kraju.

Tegoroczne Forum jest realizowane we współpracy z szerokim gronem partnerów i patronów. Są to zarówno wiodący dostawcy rozwiązań technologicznych, operatorzy telekomunikacyjni, jak i stowarzyszenia oraz organizacje branżowe (także międzynarodowe) czy kluczowe izby gospodarcze oraz instytucje państwowe.
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją spotkania objęło Ministerstwo Infrastruktury oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Kluczowe zagadnienia VII Forum Usług Szerokopasmowych „Gdy sieć jest wszędzie",
23-24 listopada 2010, Hotel Westin w Warszawie

 Wszystko o megaustawie.
 Sieci regionalne - inwestycje, samorządy i operatorzy, środki europejskie.
 Wydajność sieci - potencjalne zagrożenia i nowe rozwiązania.
 Pola konfliktów i obszaru współpracy triady: samorządy - operatorzy - dostawcy usług i treści.
 Broadband a sektor publiczny.
 Cyfryzacja i telewizja przyszłości.
 Sieci Następnej Generacji (NGN Networks).
 Czynniki rozwojowe Internetu szerokopasmowego. Internet szerokopasmowy jako nośnik usługi, ale nie sama usługa.
 Cyfryzacja mediów - przełamanie impasu.
 Europejska Agenda Cyfrowa 2020 - czyli Internet szerokopasmowy a produktywność i rozwój gospodarczy.

Dla członków PKPP Lewiatan przewidziano 20% rabat. Szczegóły oraz więcej informacji na STRONIE KONFERENCJI