Seminarium: Factoring w praktyce MŚP

W imieniu PARP zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Factoring w praktyce MŚP", organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network. Seminarium odbędzie się 9 kwietnia 2010 r. (piątek) w hotelu RadissonBlu w Warszawie, w sali konferencyjnej „Wiosna” w godz. 10:30 - 14:30.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy nadsyłać do dnia 7 kwietnia br., e-mailem (seminaria_een@parp.gov.pl) lub faksem (022 432 70 46). Ze względu na ograniczoną pulę miejsc, PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą mailową. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

Program seminarium

Formularz zgłoszenia

Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Wolska, Zespół Przedsiębiorczości PARP, tel. 022 432 82 99, e-mail: aleksandra_wolska@parp.gov.pl.