seminarium: Internet a ochrona własności intelektualnej. Czy należy zmienić prawo?

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na seminarium "Internet a ochrona własności intelektualnej. Czy należy zmienić prawo?" oraz galę wręczenia Certyfikatów "Uczelnia walcząca z plagiatami" / "Wydział walczący z plagiatami", które odbędą się 23.04.2010 (piątek) w godz. 14.45-15.45 w Warszawie (Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37).

"Internet a ochrona własności intelektualnej. Czy należy zmienić prawo?"

Organizatorzy:
Fundacja im. A.-J. Fresnela, Plagiat.pl Sp. z o.o.

Grupa odbiorców: media, przedstawiciele uczelni, organizacji edukacyjnych, wydawnictw i portali internetowych, posłowie , MNiSW, MEN, prawnicy, studenci
Dla wszystkich wstęp wolny.

Termin:
23.04.2010 (piątek), w godz. 11-15.45 (seminarium - 11-14, gala wręczenia Certyfikatów - 14.45-15.45)

Miejsce:
Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37

Prowadzący:
Jakub Porada

Konferencja:
Patronat: Marszałek Sejmu RP, MNiSW, PKPP Lewiatan
Patroni medialni: Perspektywy, w trakcie ustalania: dziennik, tygodnik, miesięcznik, portal internetowy, stacja TV, stacja radiowa

Program
11-11.10 – powitanie, prezentacja programu seminarium i prelegentów, podziękowania patronom, inne

11.10.-11.20 – Paulina Gajownik (Fundacja im. A.-J. Fresnela)
„Działania Fundacji im. A.-J. Fresnela na rzecz ochrony własności intelektualnej”

11.20-11.40 – dr Sebastian Kawczyński (Plagiat.pl)
„Dystrybucja treści w polskim internecie. Teoria i praktyka ochrony własności intelektualnej”

11.40 -12.00 – mecenas Marzena Wojciechowska (Izba Wydawców Prasy) –
„Wykorzystanie treści w internecie na przykładzie doświadczeń wydawców – członków IWP. Postulaty prawne - jak skutecznie chronić własność intelektualną mediów drukowanych”

12.00-12.20 – dyskusja (z możliwością przedłużenia)
12.20-12.40 – przerwa kawowa

12.40-13.00 - dr Marek Troszyński (Centrum Badań nad Nowymi Mediami, Collegium Civitas)
"Ochrona własności intelektualnej w internecie - głos społeczeństwa"

13.00-13.20 – dr Alek Tarkowski (Creative Commons, ICM UW)
„Creative Commons - znaczenie alternatywnych rozwiązań jako elementów systemu ochrony własności intelektualnej”

13.20 – 13.40 – mecenas Magda Kowalczuk-Szymańska (kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy)
"Formy naruszeń praw własności intelektualnej w sieci oraz praktyczne problemy związane
z dochodzeniem roszczeń z tego tytułu"

13.40-14.00 – dyskusja (z możliwością przedłużenia)
14.00-14.45 – lunch

14.45 – 15.45 – gala wręczenia Certyfikatów „Uczelnia walcząca z plagiatami” oraz "Wydział walczący z plagiatami"

R.S.V.P. - Piotr Osiak, Plagiat.pl (posiak@antyplagiat.pl), tel. 493 11 03

Organizatorzy:
Fundacja im. A.-J. Fresnela istnieje od sierpnia 2007 r., powstała w celu promowania zasad uczciwości w polskim systemie szkolnictwa wyższego oraz nauce, a także promowania idei poszanowania praw autorskich i uczciwości intelektualnej. Misją Fundacji jest działanie na rzecz społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dostępu do wiedzy, ochrony własności intelektualnej, a także działań służących poprawie jakości polskiego systemu edukacyjnego, wychowaniu młodzieży w duchu uczciwości i sprawiedliwości, m.in. poprzez tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych, tworzenie i wdrażanie standardów dobrych praktyk związanych z ewaluacją jakości kształcenia oraz transferem wiedzy, a także propagowanie w życiu publicznym, w szczególności w nauce i życiu akademickim, idei uczciwości, poszanowania praw związanych z dostępem do własności intelektualnej,
w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych

Patron Fundacji
Augustin Jean Fresnel (ur. 12 marca 1788 – zm. 14 lipca 1827 w Ville-d’Avray koło Paryża), francuski inżynier i fizyk.Przez wiele lat pracował przy budowach i remontach dróg
i mostów; prowadził prace z zakresu optyki o fundamentalnym znaczeniu; był jednym
z twórców falowej teorii światła. W 1822 roku odkrył i wyjaśnił polaryzację kołową i eliptyczną światła; wytłumaczył zjawisko skręcenia płaszczyzny polaryzacji; zbadał zjawisko przechodzenia światła przez granicę 2 dielektryków i w 1823 roku sformułował jego prawa; opracował teorię dwójłomności kryształów i aberracji rocznej światła gwiazd; przeprowadził doświadczenia nad wpływem ruchu Ziemi na zjawiska optyczne, co stało się podstawą elektrodynamiki poruszających się ciał i szczególnej teorii względności.
Głośne stało się jego otwarte przyznanie pierwszeństwa Georgesowi Buffonowi w kwestii stworzenia pomysłu soczewki Fresnela, którą skonstruował w 1822. Jego nazwiskiem nazwano jednostkę częstotliwości, odpowiadającą w układzie SI jednemu terahercowi (THz)
(źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Augustin_Jean_Fresnel)

Fundacja im. A.-J. Fresnela zrealizowała m.in.:

- 2 konferencje:
w 2008 r. - "Problematyka plagiatowania w polskim szkolnictwie wyższym"

oraz w 2009 r. - "Plagiatowanie chorobą cywilizacji XXI wieku? Jakość kształcenia oraz problem kradzieży dóbr intelektualnych w nauce, kulturze, biznesie i polityce"

- projekt OWI (Obrońcy Własności Intelektualnej) którego głównym celem była nauka dzieci
z wybranych szkół podstawowych czym jest plagiatowanie, ściąganie i właściwego korzystania ze źródeł internetowych i innych pomocy naukowych

Plagiat.pl Sp. z o.o. - właściciel jedynego w Polsce powszechnie stosowanego Internetowego Systemu Antyplagiatowego. System istnieje od połowy 2003 r. Świadczy usługi zarówno dla szkół wyższych, firm komercyjnych, jak i instytucji publicznych (m. in. prokuratur; stale współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli). Plagiat.pl zajmuje się nie tylko dostarczaniem rozwiązań informatycznych, lecz także tworzeniem, wdrażaniem i ewaluacją procedur antyplagiatowych. Chroni przed plagiatowaniem prace powstające na ponad 112. uczelniach,
w tym w najbardziej renomowanych szkołach publicznych i niepublicznych.

Są to m. in.: wszystkie największe publiczne uczelnie ekonomiczne (m.in. Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Gdański Uniwersytet Medyczny, WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Collegium Civitas oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Celem Plagiat.pl jest nie tylko stworzenie szczelnego systemu antyplagiatowego dla polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, lecz także promowanie idei poszanowania praw autorskich i uczciwości intelektualnej w życiu akademickim oraz naukowym.

Kontakt dla mediów:
Grzegorz Bunda
Dyrektor ds. Promocji
Fundacja im. A.-J. Fresnela
Plagiat.pl Sp. z o.o
ul. Etiudy Rewolucyjnej 32a, 02-634 Warszawa
e-mail: gbunda@fresnel.org.pl, gbunda@antyplagiat.pl
tel.: (+48 22) 493 11 20
fax: (+ 48 22) 493 11 02