Seminarium Podatek od Nieruchruchmości – Niejasne Prawo – Wyższe Koszty

PKPP Lewiatan oraz Deloitte zapraszają na nieodpłatne seminarium, podczas którego przedstawione zostaną potencjalne konsekwencje w zakresie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw, które mogą wynikać z nowelizacji ustawy Prawo budowlane.

Przedstawiciel PKPP Lewiatan: Rafał Iniewski

PKPP Lewiatan oraz Deloitte zapraszają na nieodpłatne seminarium, podczas którego przedstawione zostaną potencjalne konsekwencje w zakresie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw, które mogą wynikać z nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Spotkanie adresowane jest do dyrektorów finansowych oraz osób kierujących działami finansów w spółkach, których mogą dotyczyć zmiany przepisów, w szczególności do firm z sektorów:

* energetycznego i wydobywczego
* metalurgicznego
* maszynowego
* chemicznego
* telekomunikacyjnego

Podczas spotkania omówione zostaną następujące kwestie:

* Zmiany w ustawie Prawo budowlane – działania podejmowane przez PKPP Lewiatan
* Podatek od nieruchomości w Polsce i Europie – wnioski z wyników badania Deloitte
* Zmiany w prawie budowlanym i możliwe implikacje dla przemysłu w zakresie podatku od nieruchomości
* Możliwe konsekwencje zmiany przepisów – przykład praktyczny dla nowego bloku energetycznego

Prowadzący:

Rafał Iniewski, Przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan
Iwona Georgijew, Partner, Deloitte
Tomasz Konik, Dyrektor, Deloitte

Więcej informacji i rejestracja