Polski Kongres Prawa Podatkowego 2013

Wśród tematów m.in.:

PODATKI POŚREDNIE: ZMIANY VAT 2013 - OCENA REGULACJI PO PIERWSZYM KWARTALE OBOWIĄZYWANIA

•Zmiany w VAT 2013 r. - pierwszy kwartał obowiązywania nowych przepisów
•Ulga na złe długi a postępowanie upadłościowe

PODATKI BEZPOŚREDNIE: SKUTKI PODATKOWE TRANSAKCJI FINANSOWYCH

•Niedostateczna kapitalizacja
Cash pooling - korzyści i ryzyka podatkowe
•Opodatkowanie transakcji hedgingowych

CENY TRANSFEROWE I MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE

•Zmiany w wytycznych OECD w zakresie dokumentowania transakcji dot. wartości niematerialnych i prawnych
•Ustalenie powstania obowiązku dokumentacyjnego - kluczowe problemy. Interpretacja dyskusyjnych pojęć i sformułowań
•Rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do opracowania dokumentacji cen transferowych
•Zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - przypadki nieoczywiste

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

•Spółka komandytowo - akcyjna: perspektywy optymalizacji podatkowej w kontekście projektowanych zmian przepisów podatkowych

·Działania restrukturyzacyjne a możliwości i ryzyka optymalizacji podatkowej

•Granica między optymalizacją a obejściem prawa podatkowego


*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

 

Szczegóły na: www.podatkowy.allerhand.pl

  

Agenda: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/polski-kongres-prawa-podatkowego-2013-2/agenda/

Formularz rejestracyjny: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/polski-kongres-prawa-podatkowego-2013-2/rejestracja/

Instytut Allerhanda
podatkowy@allerhand.pl
tel.: + 48 (12) 341 46 48