Nowe zasady poboru podatku u źródła - uwagi Lewiatana do projektu objaśnień

W nawiązaniu do opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Projektu z dnia 19 czerwca 2019 r. objaśnień podatkowych „Zasady poboru podatku u źródła" ("Projekt") oraz uwag zgłoszonych przez Konfederację Lewiatan w pismach z dnia 26 lutego 2019 r. (KL/81/35/PP/2019) oraz z dnia 28 czerwca 2019 r. (KL/237/119/PP/2019), Konfederacja Lewiatan przedstawiła podsumowanie głównych kwestii budzących wątpliwości i obawy przedsiębiorców, które w naszej ocenie nie zostały wyczerpująco wyjaśnione w Projekcie objaśnień.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/298/151/PP/2019