Podatek dochodowy - uwagi Lewiatana do nowelizacji ustaw

W nawiązaniu do rozpoczynających się prac parlamentarnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1532 i 1532-A), przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/350/245/PP/2021