Podatek od towarów i usług - opinia Lewiatana dot. projektu ustawy

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja 2019 r. znak PT8.8100.2.2018.LWW.2019.256E, kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 14 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Lewiatan przekazał swoje uwagi.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/211/101/1015/PP/2019