Podatek od towarów i usług oraz Ordynacja podatkowa - uwagi Lewiatana do rządowego projektu ustawy

W nawiązaniu do prac parlamentarnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 3255), Konfederacja Lewiatan przekazała swoje stanowisko.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/265/136/PP/2019