Preferencyjne opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP box. Uwagi Lewiatana do projektu objaśnień podatkowych

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji podatkowych projektu objaśnień podatkowych z dnia 12 kwietnia 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP box oraz w ślad za uwagami zgłoszonymi w dniu 7 maja 2019 r. w piśmie znak KL/169/80/PP/2019, Lewiatan przekazuje dodatkowe uwagi.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/182/88/PP/2019