Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podatki

 • 2016-11-14 Podatki
  Podatki

  Projekt ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług - uwagi

  W związku z toczącymi się pracami parlamentarnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 965) przekazaliśmy propozycję przyjęcia poprawki do projektu ustawy, która umożliwi kontynuowanie prowadzonej działalności podatnikom VAT dokonującym dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, korzystających z zewnętrznego finansowania powiązanego z przeniesieniem ich wierzytelności na inne podmioty. Obecne brzmienie nowelizacji uniemożliwi tego rodzaju zewnętrzne finansowanie, które jest typowe dla wielu sektorów gospodarki i handlu - co jak należy przypuszczać nie było intencją autorów projektu nowelizacji.

 • 2016-11-14 Podatki
  Podatki

  Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  W nawiązaniu do prowadzonych prac legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 969), przekazaliśmy poniższe uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu.

   


 • 2016-11-03 Podatki
  Podatki

  Opinia Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany

  Przedstawione stanowisko odnosi się wyłącznie do uregulowań Projektu, do których odwołują się przepisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), dalej UPOL. Zatem, w  dalszym ciągu aktualne pozostają uwagi i propozycje zawarte w stanowisku Konfederacji Lewiatan zaprezentowanym w piśmie z dnia 30 października 2015 roku nr KL/611/245/2531/PP/2015 (załącznik do opinii). Co do zasady stanowisko Konfederacji w przedmiocie powiązania definicji budynku i budowli z przepisami Prawa budowlanego pozostaje niezmienne.

 • 2016-10-24 Podatki
  Podatki

  Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

  Konfederacja Lewiatan postuluje uproszczenie procedur wynikających z art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności dla firm działających w sektorze kosmetycznym, tj. każdorazowego zgłoszenia o planowanym wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów akcyzowych do właściwego naczelnika urzędu celnego. W ocenie Konfederacji firmy powinny mieć możliwość składania zbiorczego - rocznego raportu obejmującego ilość nabytego alkoholu całkowicie skażonego.

 • 2016-10-18 Podatki
  Podatki

  Warunki prowadzenia działalności innowacyjnej - proponujemy poprawki

  Poprawka I do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk 294).

 • 2016-10-07 Podatki
  Podatki

  Zbyt skomplikowane rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 28 września 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Projekt).

 • 2016-10-04 Podatki
  Podatki

  Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT dla dużych podatników - uwagi do projektu ustawy

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

 • 2016-09-21 Podatki
  Podatki

  Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać kasy rejestrujące - uwagi

  Przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

 • 2016-09-20 Podatki
  Podatki

  Opodatkowanie pracownika z tytułu używania pojazdów do celów prywatnych - uwagi

  W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819), przekazaliśmy stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu.

  Jak wynika z przedmiotowego projektu zmian do ustawy o transporcie drogowym oraz uzasadnienia do tego projektu, celem projektodawcy jest uregulowanie na poziomie ustawowym sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy.

 • 2016-08-26 Podatki
  Podatki

  Wzór deklaracji podatkowej o wartości podatku od sprzedaży detalicznej - uwagi

  W ocenie Konfederacji Lewiatan, nie ma uzasadnienia dla wyszczególniania w deklaracji części C.2. - KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PRZYCHÓD i pozycji 13 „kwota wypłacona w danym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług”.

Przejdź do archiwum