Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 26 maja 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego.

W projektowanych formularzach deklaracji o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego za rok podatkowy (SPW-1) oraz deklaracji o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) poprzez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (SPW-2) w części D.1. proponujemy usunięcie pozycji 23 „razem przychody". Zbędne w naszej ocenie jest tworzenie pola „razem" w przypadku, gdy podsumowanie dotyczy tylko jednej pozycji (nie występuje sumowanie).

Ponadto postulujemy wprowadzenie możliwości automatycznej kalkulacji pozycji 27, 28, 29, 35, 36, 37 w deklaracjach elektronicznych.

 

Konfederacja Lewiatan KL/339/123/1581/PP/2015