Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia 2015 r. znak DD10.8200.1(6).2015, z uwzględnieniem pisma Konfederacji z dnia 12 maja 2015 r. znak KL/275/PP/2015, przekazaliśmy uwagi do projektu z dnia 27 kwietnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.


Opinia Konfederacji Lewiatan