Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje uwagi do projektu z dnia 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zakres uwag
  1. Exit tax
  2. Nowe zasady poboru i zwrotu podatku u źródła
  3. Ograniczenie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania samochodu osobowego
  4. IP BOX
  5. Stawka 9% CIT dla małych podatników
  6. Rozwiązania odnoszące się do nabywania pakietów wierzytelności
  7. Zmiany w zakresie klauzuli generalne przeciwko unikaniu opodatkowania
  8. Raportowanie schematów podatkowych

Pobierz stanowisko >>
Pismo przewodnie >>