Uproszczenia w VAT – propozycje – uzupełnienie

1.       Wprowadzenie tzw. Grup VAT (możliwości wspólnego rozliczania się z podatku VAT w ramach grupy powiązanych podmiotów)

Postulujemy wprowadzenie grup VAT (opcja dostępna dla Państw Członkowskich na podstawie art. 11 Dyrektywy VAT). Opcja ta pozwala uprościć rozliczenia pomiędzy członkami grupy oraz w pewnych przypadkach zwiększyć efektywność finansową współpracy z innymi podmiotami z grupy (w przypadku np. podmiotów prowadzących działalność zwolnioną z VAT). Większość rozwiniętych gospodarek UE posiada takie rozwiązania, które dają podatnikom z tych państw przewagę konkurencyjną.

2.       Likwidacja odwrotnego obciążenie dla usług budowlanych

Przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia przy usługach budowlanych są powodem licznych kontrowersji i problemów ze strony podatników (zakres usług podlegających odwrotnemu obciążeniu, kiedy dany podmiot ma status podwykonawcy, etc.). Błąd w identyfikacji obowiązku zastosowania odwrotnego obciążenia może mieć bardzo groźne konsekwencje (zakwestionowanie odliczenia
u nabywcy usług z faktury, na której błędnie naliczono podatek VAT, zaległość podatkowa
u usługodawcy, który błędnie przyjął, że zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia, etc.).  Naszym zdaniem te utrudnienia i dodatkowe ryzyka po stronie przedsiębiorców nie są uzasadnione interesem fiskalnym Państwa.

 

Pobierz stanowisko>>>