Uwagi i propozycje poprawek do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2860)

Konfederacja Lewiatan przekazała uwagi i propozycje poprawek do projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2860).

Zakres uwag:

1. Uwaga do art. 1 pkt 24 i art. 2 pkt 29 projektu referencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box

2. Uwaga do przepisy przejściowego - art. 23.

3. Uwagi dotyczące wprowadzanego mechanizmu poboru i zwrotu podatku u źródła

4. Uwagi dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/361/166/PP/2018