Uzupełnienie opinii z dnia 10 września 2018 r. znak KL/318/147/1572/PP/2018 do projektu z dnia 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa

Konfederacja Lewiatan przedstawiła dodatkowe uwagi stanowiące uzupełnienie opinii Konfederacji Lewiatan przekazanej w dniu 10 września 2018 r. znak KL/318/147/1572/PP/2018.

Zakres uwag

  1. Alternatywne opodatkowanie odsetek od obligacji i pożyczek
  2. Zmiany w zakresie opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych
  3. Nowe zasady poboru i zwrotu podatku u źródła
  4. Uwagi w zakresie klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania
  5. Szczegółowe uwagi do obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych


Konfederacja Lewiatan, KL/329/153/PP/2018


Pobierz stanowisko >>

Pobierz stanowisko z dnia 10.09.2018 >>

Skrócony wykaz uwag stanowiska z dnia 10.09.2018 >>