Podatek dochodowy od osób fizycznych - uwagi Lewiatana do projektu ustawy

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 czerwca 2019 r. znak DD3.8200.2.2019, kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 10 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Konfederacja Lewiatan przekazała swoje uwagi.

Pobierz pismo >>