Podatek od towarów i usług oraz kodeks karny skarbowy - uwagi Lewiatana do projektu ustawy

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 czerwca 2019 r. znak PT6.8100.1.2019, kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 11 czerwca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (nr UC158 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), Konfederacja Lewiatan przekazała swoje uwagi.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/253/129/PP/2019