Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podatki

 • 2017-06-12 Podatki
  Podatki

  Split-payment i tax free - opinia

  W nawiązaniu do konsultacji społecznych projekt z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przekazaliśmy uwagi Konfederacji Lewiatan. Jednocześnie wraz z uwagami do projektu przekazane zostały propozycje zmian w zakresie systemu zwrotu VAT podróżnym, które mają istotny związek z problematyką wyłudzeń podatku VAT.

 • 2017-06-02 Podatki
  Podatki

  Ordynacja podatkowa - uwagi do projektu z dnia 19 maja 2017 r.

  Projekt z dnia 19 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa zakłada wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązek ten realizowany byłby za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - rozliczeniowej lub bezpośrednio przez podatnika jeżeli posiada on rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza granicą Polski. Celem proponowanej regulacji jest ograniczenie oszustw i nadużyć występujących w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych.

 • 2017-03-24 Podatki
  Podatki

  Czy objęcie systemem monitorowania transportu części olejów roślinnych jest uzasadnione?

  Uwagi do projektu z dnia 10 marca 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.

 • 2017-02-14 Podatki
  Podatki

  Problematyczna usługa tax free


  Uwagi Konfederacji Lewiatan do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

 • 2017-02-09 Podatki
  Podatki

  System monitorowania drogowego przewozu towarów - uwagi

  Poniżej przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk sejmowy nr 1244).

 • 2017-02-03 Podatki
  Podatki

  Stawki akcyzy dla samochodów osobowych

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym

 • 2016-12-22 Podatki
  Podatki

  Postulaty do projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

 • 2016-12-22 Podatki
  Podatki

  Podatek akcyzowy w zależności od pojemności silnika - uwagi

  Uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, przygotowane przez firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, będącym członkiem Konfederacji Lewiatan.

 • 2016-12-07 Podatki
  Podatki

  Ryzyko zmiany podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości

 • 2016-12-06 Podatki
  Podatki

  Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących podatku dochodowego

  Uwagi:
  - w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [projekt z dnia 2 listopada 2016 r.]
  - w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych [projekt z dnia 2 listopada 2016 r.]
  - w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [projekt z dnia 14 listopada 2016 r.]
  - w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych [projekt z dnia 14 listopada 2016 r.]

Przejdź do archiwum