Kodeks spółek handlowych - stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (dalej określonego jako ,,Projekt").

Projekt zawiera potrzebne i od dawna postulowane rozwiązanie, które usprawni funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozwoli ono rozwiać pojawiające się do tej pory wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (wideokonferencji).

Należy zwrócić uwagę, iż spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zróżnicowaną grupą w polskiej gospodarce - od dużych podmiotów o złożonej organizacji wewnętrznej po takie prowadzące działalność gospodarczą na niedużą skalę. Na koniec 2017 r. w rejestrze REGON wpisanych było
451,9 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wzrost o 7,4% w porównaniu z 2016)*.

Zaproponowane rozwiązanie, przy obecnych łatwo dostępnych możliwościach technologicznych, usprawni funkcjonowanie szerokiego spektrum spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to istotne zwłaszcza w obliczu powszechnej informatyzacji i możliwości zdalnego wykonywania zadań. Niewątpliwą zaletą Projektu jest, wskazana w jego uzasadnieniu, ,,neutralność technologiczna"
tj. pozostawienie podmiotom gospodarczym swobody w wyborze środków technologicznych.

Jednocześnie ze strony Konfederacji Lewiatan zgłaszamy postulat zmiany treści proponowanego
w Projekcie art. 234 (1) § 1 pkt 2 KSH w ten sposób aby zwrot ,,dwustronną komunikację" zastąpić zwrotem „wielostronną komunikację". Ta zmiana pozwoli uniknąć ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych - wielokrotnie zdarza się, iż wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest więcej niż dwóch. Przepis powinien odzwierciedlać wszystkie możliwe scenariusze. Uważamy,
iż zaproponowana uwaga wpisuje się w ratio legis Projektu i oddaje istotę zagadnienia jaką jest umożliwienie uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników wszystkim wspólnikom poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.

*Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2017 r., Renata Bartuszek, Iwona Popielewicz, Grażyna Tarnowska pod kierownictwem Ireneusza Budzyńskiego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018, dostęp: www.stat.gov.pl

 

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/14/5/AZ/2019