Opinia do projektu ustawy zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji do konsultacji w sprawie projektu ustawy
o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt z dnia 7 września 2020 r.), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do przedłożonego projektu.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/467/334/AM/2020