Pismo w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)

W oczekiwaniu na propozycję ustawy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mającej dać podstawę do wdrożenia w Polsce modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta zgodnie z wymogami znowelizowanej w 2018 r. dyrektywy o odpadach 2008/98/WE, przedstawiamt stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/472/336/DZS/2020