Pismo w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID

W nawiązaniu do konsultacji roboczych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID, zwracam się z uprzejmą prośbą przyjęcia propozycji poprawek Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/246/171/AG/2020