Pismo w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 grudnia 2020 r., znak: PLR.0210.4.2020.MS, dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/594/425/KO/2020