Postulaty zmian dotyczących płatności za media

Zahamowanie/ograniczenie przepływów pieniężnych między poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw tych mediów, szybko (kwestia kilku tygodni) doprowadzi do utraty ich płynności finansowej, szczególnie przez przedsiębiorstwa obrotu(ale również przez mniejsze przedsiębiorstwa dystrybucyjne)ze względu na duży udział kosztów osobowych w łącznym poziomie kosztów tych przedsiębiorstw. W tej sytuacji Konfederacja Lewiatan proponuje konkretne rozwiązania.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan KL/130/79/DZS/2020