Prawo geologiczne i górnicze - stanowisko Lewiatana do poselskiego projektu ustawy

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druk 3818), Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do ww. projektu.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/327/169/DG/2019