Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (UC 15)

W nawiązaniu do publikacji na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (UC 15), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko wobec projektu.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/476/338/AM/2020