Stanowisko KL w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami

W nawiązaniu do zaproszenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami przez dostawców publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej, przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/590/421/AM/2020