Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko w sprawie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/302/215/AZ/2020