Uwagi do projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136)

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/484/340/DG/2020