Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym (nr z wykazu - 81)

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym (nr z wykazu - 81) – projekt z dnia 17 listopada br., przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/595/425/DZS/2020