Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/361/257/ML/2020