Uwagi w sprawie oznakowania do tzw. Dyrektywy SUP (single-use plastic)

Przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan w języku angielskim do projektu aktu wykonawczego w sprawie oznakowania do tzw. Dyrektywy SUP (single-use plastic).

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/455/326/DZS/2020