Uwagi w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Rozwoju: 16) oraz w nawiązaniu do pisma DAB-Ia.0211.3.2020.SM.4,  przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do przedmiotowego projektu.

Pobierz pełną treść >>

Tabela uwag do projekty rozporządzenia >>

Konfederacja Lewiatan, KL/312/224/DG/2020