Zatory płatnicze - stanowisko Lewiatana wobec projektu ustawy

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko w przedmiocie tabeli z propozycjami rozwiązań prawnych do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (numer z wykazu UD429).

Wykaz uwag:

1. Uwaga dotycząca pkt. 1 tabeli ,,MAKSYMALNY TERMIN ZAPŁATY W TRANSAKCJACH ASYMETRYCZNYCH B2B"
2. Uwaga dotycząca pkt. 4 tabeli ,,SANKCJE ADMINISTRACYJNE"
3. Uwaga dotycząca pkt. 10 tabeli ,,NALICZANIE ODSETEK JAKO DODATKOWY OBOWIĄZEK (DUŻEGO) DŁUŻNIKA"

 

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/42/19/AM/2019