Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo branżowe

 • 2020-04-16 Prawo branżowe

  Stanowisko w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych

  W związku z konsultacjami projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

 • 2020-04-14 Prawo branżowe

  Stanowisko do ustawy w zakresie dotyczącym rynku pocztowego

  W nawiązaniu do planowanych przez Senat RP prac nad ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do ustawy w zakresie dotyczącym rynku pocztowego.

 • 2020-04-10 Prawo branżowe

  Stanowisko dot. Planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy. Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu COM

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec dokumentu: Komunikat Komisji do Parlamentu
  Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
  Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy. Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego
  Zielonego Ładu.

 • 2020-04-10 Prawo branżowe

  Stanowisko Rady OZE w Konfederacji Lewiatan dotyczące dozoru technicznego

  Przedstawiamy stanowisko Rady OZE Konfederacji Lewiatan dotyczące dozoru technicznego nad elektrowniami wiatrowymi.

 • 2020-04-07 Prawo branżowe

  Uwagi do proj. ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

  W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (UD34), przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan do niektórych uwag zgłoszonych przez poszczególne resorty w toku uzgodnień międzyresortowych do przedmiotowego projektu.

 • 2020-04-06 Prawo branżowe

  Stanowisko dotyczące stacji paliw i spadku sprzedaży

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące obniżenia lub zawieszenia czynszów za dzierżawy na stacjach paliw znajdujących się w miejscach obsługi podróżnych (MOP), którymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w związku ze spadkami sprzedaży spowodowanymi epidemią COVID-19.

 • 2020-03-26 Prawo branżowe

  Postulaty działań niezbędnych dla branży energetycznej, w tym sektora OZE (aktualizacja)

  W nawiązaniu do pisma Konfederacji Lewiatan z dnia 22 marca 2020 r. (znak: KL/118/68/DZS/2020) oraz konsultacji tzw. pakietu zmian związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR, Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycję zmian do przedmiotowej ustawy wraz z dalszymi postulatami legislacyjnymi.

 • 2020-03-26 Prawo branżowe

  Postulaty zmian dotyczących płatności za media

  Zahamowanie/ograniczenie przepływów pieniężnych między poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw tych mediów, szybko (kwestia kilku tygodni) doprowadzi do utraty ich płynności finansowej, szczególnie przez przedsiębiorstwa obrotu(ale również przez mniejsze przedsiębiorstwa dystrybucyjne)ze względu na duży udział kosztów osobowych w łącznym poziomie kosztów tych przedsiębiorstw. W tej sytuacji Konfederacja Lewiatan proponuje konkretne rozwiązania.

 • 2020-03-25 Prawo branżowe

  Postulaty działań niezbędnych dla branży energetycznej, w tym sektora odnawialnych źródeł energii

  W związku z rządowymi pracami nad projektem specustawy o pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych epidemią koronawirusa, przedstawiamy postulaty niezbędne do wdrożenia dla sektora energetycznego, w tym sektora odnawialnych źródeł energii.

 • 2020-03-25 Prawo branżowe

  Stanowisko Rady OZE dotyczące modyfikacji „zasady 10h”

  Przedstawiamy stanowisko Rady OZE w Konfederacji Lewiatan, dotyczące modyfikacji „zasady 10h", wprowadzonej ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Przejdź do archiwum