Kodeks postępowania cywilnego - stanowisko Lewiatana dotyczące ustawy

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1196, druki sejmowe nr 3137, 3457 i 3457-A), dalej określany jako Ustawa. Konfederacja Lewiatan podczas wcześniejszych etapów konsultacji społecznych przedstawiała opinie w przedmiocie projektu Ustawy.

Niniejsze stanowisko koncentruje się wyłącznie na dwóch zagadnieniach, które uważamy za priorytetowe - doręczeniach oraz kosztach sądowych.

Uważamy, że zmiany przewidziane w Ustawie w wyżej wskazanym zakresie są szkodliwe dla wszystkich obywateli, nie tylko dla przedsiębiorców. Dotkną zwłaszcza osoby w trudnej sytuacji dla których wysokie obciążenia finansowe związane z dochodzeniem praw przed sądem oraz wysoki poziom skomplikowania przepisów stwarzają realną barierę w dostępie do sądu.

 

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/231/114/AZ/2019