Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przemysł spożywczy

 • 2017-07-28 Przemysł spożywczy
  Przemysł spożywczy

  Wypłata pomocy krajowej i unijnej w ramach finansowania programu dla szkół

  W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2017 r., znak: RR.pz.0213.1.2017, Konfederacja Lewiatan, zgłasza następujące uwagi do przekazanego projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018.

 • 2016-10-25 Przemysł spożywczy
  Przemysł spożywczy

  Zmiana ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

  Zgodnie z propozycjami zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, zwanym dalej „projektem ustawy", wprowadzone mają być zasady dostępności pacjentów do leków stosowanych w chorobach rzadkich i ultrarzadkich. Dodatkowo propozycją ważną z punktu widzenia pacjenta jest wprowadzenie zasad stosowania leków w trybie tzw. compassionate use.

 • 2016-09-22 Przemysł spożywczy
  Przemysł spożywczy

  Stanowisko do rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790)

  W art. 7 ust. 1 projektu zdefiniowano pojęcie „przewagi kontraktowej" nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy. Wątpliwości co do zgodności ww. przepisu z konstytucyjnymi standardami prawidłowej legislacji wynikają z użytych zwrotów niedookreślonych, jakimi posłużył się projektodawca konstruując pojęcie przewagi kontraktowej („wystarczające i faktyczne możliwości zbycia/nabycia", „znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym").

 • 2016-08-11 Przemysł spożywczy
  Przemysł spożywczy

  Program Owoce i warzywa w szkole w roku szkolnym 2016/2017

  Przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole", zwany dalej „projektem", określa warunki wdrażania programu „Owoce i warzywa w szkole" w roku szkolnym 2016/2017.

 • 2015-07-17 Przemysł spożywczy
  Przemysł spożywczy

  Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

  Treść listu do Janusza Piechocińskiego.

  W związku z przekazaniem przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach Konfederacja Lewiatan zwraca się z prośbą o wsparcie mikro przedsiębiorców, którzy obawiają się, że wejście w życie tak restrykcyjnego prawa spowoduje konieczność zamknięcia prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

 • 2015-07-07 Przemysł spożywczy
  Przemysł spożywczy

  Nieuczciwe praktyki rynkowe przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców - opinia

  Opinia Lewiatana do projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produktów.

 • 2015-04-20 Przemysł spożywczy
  Przemysł spożywczy

  Ograniczenia w zakresie reklamowania środków spożywczych przy programach dla dzieci

  W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz projektem ustawy o zdrowiu publicznym Konfederacja Lewiatan pragnie zwrócić uwagę na niepokojące działania podejmowane w obszarze żywności.

 • 2015-03-04 Przemysł spożywczy
  Przemysł spożywczy

  Lewiatan o konsultacjach dotyczących przeglądu praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych

  W naszej ocenie, przedmiotem analizy rzeczonego raportu powinny być łańcuchy dostaw produktów spożywczych w poszczególnych krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych specyfik i warunków lokalnych. Jednocześnie, należy się skupić na tych łańcuchach, które tworzą się pomiędzy rynkami państw członkowskich UE.

 • 2014-09-05 Przemysł spożywczy
  Przemysł spożywczy

  Jakie produkty sprzedawać w sklepikach szkolnych?

  Należy umożliwić Ministerstwu Zdrowia określanie wykazu produktów, które mogą być sprzedawane w sklepikach szkolnych - proponuje Konfederacja Lewiatan wraz z Polską Federacją Producentów Żywności - Związkiem Pracodawców.

Przejdź do archiwum